Overvåg dine IT-faciliteter nemt og billigt.

Med en Room Alert fra AVTECH får brugere mulighed for at overvåge de områder, der giver flest bekymringer, når drejer sig om sikring af serverrum og andre IT faciliteter.

AVTECH tilbyder en lang række af sensorer, og der findes sensortyper til mange forskellige formål. AVTECHS mål er tilbyde sensorer, der vil opfylde alt fra simple til specifikke behov, og at dette skal kunne gøres uden større indgreb i budgettet.

Sensortyper

Der findes som udgangspunkt to sensortyper der kan tilsluttes en Room Alert fra AVTECH. Den ene er digitale sensorer og den anden er switch sensorer.

Digitale sensorer er dem, der overvåger i real-tid og forsyner brugeren med digitale værdier, der kan læses via web eller brugerfladen. Værdierne kan logges i et nemt overskueligt grafisk display, og brugeren får alarmer, hvis værdierne går over eller under dem som brugeren har opsat som værende passende/normale.

Nogle af de mest almindelige digitale sensorer er dem der måler temperatur og luftfugtighed.

Switch Sensorer er dem, der ikke giver værdier, men i stedet præsenterer deres status som at være i en bestemt tilstand. Disse sensorer har en indbygget switch eller kredsløb, der ændrer status når en given tærskel er overskredet. Status kan eksempelvis være on/off, åben/lukket eller over/under.

Nogle af de mest almindelige switch sensorer er dem der kan måle om der er strøm, oversvømmelse, røg eller om døren eller vinduet til faciliteterne er åbne eller lukkede.

 

Overvåg nemt de vigtigeste forhold i dit serverrum og andre IT faciliteter
Stort udvalg af sensorer. Overvåg eksempelvis temperatur, om døren til rummet er lukket, om der er strøm. luftfugtigeheden og om der er nogen personer i rummet.
Se data fra digitale sensorer i et nemt og overskueligt grafisk display
Vær den første til at få besked ved problemer
Nem plug & play installation
Budgetvenlig løsninger

AVTECH tilbyder flere forskellige sensorer, der kan måle eller overvåge en lang række forhold:

 • Temperaturmåling
 • Måling af ekstreme temperaturer, både kulde og varme
 • Luftfugtighed
 • Varme Index
 • Oversvømmelse/Vand
 • Røg/Brand
 • Bevægelsessensor
 • Air Flow
 • Lyd, lys og om døren er lukket eller åben
 • Panic Buttons
 • Netværkskamerarer
 • Og meget mere

  AVTECH Katalog

 

Sensorer kræver at du har en AVTECH Room Alert, hvor disse kan tilsluttes. Se beskrivelse af de enkelte Room Alert modeller for at se hvilke tilslutningsmuligheder der er på den pågældende Room Alert.

Dokumenter:

  AVTECH Katalog