ManageEngine Destop Central - Patching, software udrulning og konfigurationsstyring i et produkt

Automatisér dine almindelige desktop management rutiner som fx installation af patches, distribution af software, administration af IT Assets, administration af software licenser, monitorering af software forbrugsstatistikker, administration af USB device forbruget, overtagelse af kontrollen med remote desktops mm. Løsningen understøtter administration af både Windows, Mac og Linux operativsystemer

Administrér dine mobile enheder og distribuér profiler og policies, konfigurér enheder til Wifi, VPN, e-mail accounts etc., tilføj begrænsninger på brugen af kamera, browser etc., og for at sikre dine enheder kan du aktivere en passcode, remote lock/wipe,etc. Administrér alle dine iOS, Android og Windows smartphones og tablets.

 
Patch management Automatisér patch distributioner relateret til OS og andre tredjepart applikationer og beskyt Windows og Mac mod sikkerhedstrusler.
Software distribution Gør software distributionen enklere fordi det er lettere at installere og afinstallere software med indbyggede templates til oprettelse af pakker
Administration af mobile enheder Konfigurér, administrér og gør mobile enheder sikre fra centralt hold ved hjælp af mobil enheds administration (MDM).
Mobile Application Management Distribuér og administrér apps til iOS og Android baserede enheder.
Asset Management Administrér dine IT aktiver, software brugs måling, software licens administration, forbudt software mm.
Remote Control Find fejl på remote desktops ved hjælp af flerbruger samarbejde, filoverførsler, videooptagelser mm.

Desktop Management

Administration af Windows, Mac and Linux

Patch Management

Automatisk patch distribution relateret til OS og andre tredjepart applikationer, der beskytter Windows og Mac mod sikkerhedstrusler. Læs mere

Software distribution

Gør software distributionen enklere med installering og afinstallering af software med templates til oprettelse af pakker. Læs mere

Remote Control

Fejlfinding på remote desktops med fler-bruger samarbejde, filoverførsel, video optagelser mm. Læs mere

Asset Management

Administrér dine IT aktiver, software metering, software licens administration, forbudt software mm. Læs mere

Windows konfigurationer

Mere end 25 præ-definerede konfigurationer, herunder energi administration, USB device administration, sikkerheds-policies osv. Læs mere

Service Pack Installation

Scan og opdag manglende service pakker af OS og applicationer og automatiser distributionen så du up-to-date. Læs mere

Active Directory rapporter

Mere end 100 scannede rapporter giver et hurtigt og fuldstændigt indblik i Active Directory infrastrukturen.  Læs mere

Bruger administration

Definér roller med selektive privilegier, delegér brugere til disse roller og gør administrationen mere effektiv. Lær mere

OS distribution (Relateret produkt)

Den mest omfattende disk visualiserings- og distributionsløsning, der understøtter billede distributionsbehov både on- og offline. Læs mere

USB device administration

Begræns og kontrollér brugen af USB devices på netværket så såvel bruger- som computerniveau. Læs mere

Energi administration

Bliv grøn med effektiv administration af energien og indfør energiskemaer, luk for inaktive computere og få rapporter om systemets oppetid. Læs mere

 

Mobile Device Administration

Administration af iOS, Android og Windows

 

Device tilmelding

Tilmeld devices manuelt, i bulk eller få brugerne til selv at tilmelde deres iOS eller Android devices med to-faktor godkendelser. Læs mere

App administration

Distributér såvel interne som købte apps til devices, fjern/deaktivér blacklistede apps, tildel indløsningskoder til kommercielle apps mm. Læs mere

Administration af profiler

Opret og konfigurér policies og profiler til forskellige afdelinger/roller og tilknyt dem de relevante grupper. Læs mere

Administration af aktiver

Scan og hent detaljer om installerede apps, håndhævede restriktioner, installerede certificater og hardware detaljer for devices. Læs mere

Sikkerhedsadministration

Konfigurér stringente sikkerheds-polices som fx koder og device blokering og beskyt virksomhedens data fra udefra kommende trusler. Læs mere

Revision og rapporter

Revidér mobile devices med færdige rapporter såsom devices med blacklistede apps, etc.   Læs mere

Øvrige funktioner:

 

Funktioner

Patch Edition

Professional Edition

Enterprise Edition

Velegnet til

Bruger der ønsker Patch Management i LAN og/eller WAN

Administra-tion af Desktops i LAN

Administration af Desktops på WAN

Årlig abonnements-pris på 50 computere, en tekniker

Ring til Draware på +4545762021

Ring til Draware på +454576202

Ring til Draware på +4545762021

Software distribution

Selvbetjenings-portal

✗

✗

✓

Patch Management

Service Pack distribution

Tredjepart Patch Management

Antivirus Definition opdateringer

Asset Management

Remote Control

Overfør filer i Remote Sessions

Windows Konfigurationer

USB Device Management

Energi Management

Windows System-

værktøjer

✓*

Bruger login rapporter

Active Directory rapporter

Administration af desktops på WAN

Administration af desktops for brugere, der flytter sig

Understøttelse af flere teknikere

Rollebaseret administration

Active Directory autentificering

Distribution server til båndbredde optimering

Mobile Device Management - Add-on

Device tilmelding

Profil administration

Asset Management

Application Management

Security Management

Revision og rapporter

Licensiering

Desktop Central er grundlæggende licensieret efter det antal enheder som du vil anvende løsnginen på. Derudover er det licensieret efter det antal teknikere der skal logge på.

Derudover kan man tilføje:
Mobile Devices som add on
 

Man kan vælger mellem årlig leje (subscription) eller eje (perpetual license)

Systemkrav

Hard disk Min 100 GB

Hukommelse Min 4 GB

    Operativ system: Windows server OS

 

VIDEO: