ManageEngine Recovery Manager - Rejs tilbage i tiden & få kontrol med AD ændringerne!
med granulær reetablering af Active Directory objekter

Active Directory er en vigtig del af alle organisationer uanset størrelse. Nedetid pga fejlagtige sletninger eller ændringer i AD data betyder, at virksomheder mister både omsætning og deres kunders tillid. Sandheden er, at sådanne nedetider ikke er usædvanlige. Hvor alvorligt det er, afhænger af hvilke objekter, der bliver slettet eller ændret i AD. For at reducere den nedetid, der opstår pga fejlagtige sletninger af AD objekter, må man hurtigt kunne genskabe ændrede eller slettede data der har givet problemer og kun dem.

Den indbyggede Active Directory Backup and Recovery funktion fra AD er ikke i stand til at foretage hurtige genopretninger pga af sit brugerinterface og pga mangel på kontrol over ændringer på attributniveau. De felste backup systemer laver bare backup af AD og hvis man ønsker at rulle en enkelt ændring tilbage skal man restore hele backuppen

RecoveryManager Plus er en web-baseret Active Directory backup og genopretningsløsning, som kan foretage backup på alle dine AD data og genetablere slettede objekter helt ned til et enkelt objekt. Herudover er det så fleksibelt, at du kan genskabe en bestemt type objekter eller specifikke attributter på valgte objekter.

 
Active Directory gruppe backup og recovery
OU/Container backup og recovery
DNS backup og recovery
Real time overvågning af dit AD
Compliance rapportering for hvem gjorde hvad og hvornår?
Fil rapportering: hvem slettede filer, hvem prøvede at få adgang?

Hvad kan RecoveryManager Plus?

Med RecoveryManager Plus kan du tage backup og genskabe kritiske AD data som fx:

Brugere - Tag backup af og genskab brugerobjekter enten helt eller delvist. Ændringer i individuelle attributværdier på brugerobjekter kan spores og genskabes individuelt. Du kan også rulle tilbage til et bestemt tidspunkt i fortiden og automatisk frasortere alle ændringer, der er foretaget efter dette tidspunkt.
Grupper - Tag backup af såvel sikkerheds- som distributionsgrupper og genskab eller rul tilbage til en tidligere gemt status.
Gruppe medlemskaber: Når en slettet brugerkonto genskabes i domænet, bliver informationer om brugerens gruppemedlemskab også fuldstændigt genetableret. Derefter er brugeren igen medlem af alle de sikkerheds- og distributionsgrupper, han tidligere var medlem af.
GPOs - Backup og genskab alle gruppe policy objekter i dit domæne. Spor alle de ændringer, der er foretaget i GPOs og fortryd individuelle, uønskede ændringer.
Exchange attributter: Spor og analysér alle de ændringer, der er foretaget i mailbox brugere, distributionsgrupper, mail brugere og mail kontakter. Du kan også udføre planlagte og trinvise backups af Exchange-relaterede attributter. Genskab slettede Exchange objekter eller rul tilbage ændringer på attribut niveau tilbage – enten helt eller delvist.
DNS: Tag backup af DNS zoner DNS noder fra dit Active Directory. Med denne funktion kan du nemt spore dit domænes DNS konfigurationsændringer og tage backup af dem, så det er nemmere at genskabe dem i tilfælde af nedbrud.
Udover ovennævnte objekter kan du tage backup af og genskabe andre AD opbjekter som fx computere, kontakter, OUs, containers, indbyggede domæner mm.

Nøglefunktioner i RecoveryManager Plus:

Genetablering på attribut niveau: Du kan genskabe specifikt ændrede attributter i AD i stedet for at genskabe objekterne helt.
Rollback Genskab AD så det svarer til et tidligere backup tidspunkt og fortryd alle ændringer, der er foretaget på objekterne efter det tidspunkt.
AD Recycle Bin: Genetablér slettede AD objekter og deres attributter – og deres parent containers – med et enkelt klik.
Change Management - Spor alle ændringer, der er foretaget i bruger objekter og rul eventuelle ændringer foretaget i individuelle objekter, containers eller domæner tilbage.
Versionsadministration - Bibehold hver backup af et objekt som en separat version og genskab et objekt i den ønskede version.

Licensiering

Recovery Manager er licensieret efter antal user objekts (ou'er) i jeres AD. Det er både Ad brugere men også service accounts og andet der tæller med.

Man kan vælger mellem årlig leje (subscription) eller eje (perpetual license)

Systemkrav


Active Directory based Windows 2008, 2008 R2, 2012 and 2012 R2 Domain setup
Note: Windows Domain setup below Windows 2008 is not supported.

Hardware Requirements

Hardware    Recommended
Recommended    Pentium D
RAM    2 GB
Disk Space    2 GB
Operating System Requirements

RecoveryManager Plus can be installed and run on the following operating systems (both 32 bit and 64 bit architecture) and versions:

Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008 SP2
Windows 8 and later
Windows 7
Windows Vista SP2
Supported Web Browsers

RecoveryManager Plus has been tested to support the following browsers and versions:

Internet Explorer 8 and later
Firefox
Chrome

 

Dokumenter:

Video: